Governing Council

Shri Jagdeep Dhankhar

Hon’ble Chairman, Rajya Sabha

Chairman

011-23016422, 23016344

Shri Om Birla

Hon’ble Speaker, Lok Sabha

Co-Chairman

011-23014011, 23014022,

Shri P.C. Mody

Secretary General, Rajya Sabha

Member

011-23083035 , 23083036 , 23083037

Shri Utpal Kumar Singh

Secretary General, Lok Sabha

Member

011-23017465, 23034255


Shri. Rajit Punhani

CEO, Sansad TV

Member-Secretary

011-23083045 , 23083046 , 23083047